2022-12-09

Geen tbs voor man die jonge Enschedese (19) prostitu­eer­de, gerechts­hof geeft lagere straf door politiege­weld

Voor het uitbuiten en prostitueren van een jonge, kwetsbare vrouw uit Enschede krijgt de 38-jarige Dairron E. in hoger beroep geen tbs met dwangverpleging opgelegd. Ook krijgt hij een lagere celstraf omdat de politie fors geweld gebruikte om zijn telefoon te ontgrendelen. Strafrechtadvocaat Jan-Jesse Lieftink was de raadsman van Dairron E. tijdens zijn hoger beroep procedure.

Uitbuiten kwetsbare positie

Het gerechtshof veroordeelde de man voor het uitbuiten van het 19-jarige slachtoffer uit Enschede. Zij hadden een relatie en ondanks dat hij wist van haar kwetsbare positie, dwong hij haar tot prostitutie. De vrouw had een moeilijke jeugd en woonde in een opvang voor jonge dak- en thuislozen.

Hij maakte erotische foto’s met haar voor seksadver­ten­ties en bepaalde wat zij moest doen bij welke klanten

De Enschedeër beheerste en controleerde het leven van de jonge vrouw. Onder zijn dreigementen moest zij voor hem werken als prostituee. Hij maakte erotische foto’s met haar voor seksadvertenties en bepaalde wat zij moest doen bij welke klanten. Al het verdiende geld moest zij aan hem afstaan. Haar familieleden slaagden erin de jonge vrouw na vijf dagen te redden.

Mishandeling en bedreiging

Daarnaast maakte de Enschedeër zich schuldig aan het mishandelen van drie andere vrouwen en het bedreigen van een van hen. Ook probeerde hij een andere jonge vrouw met wie hij een seksuele relatie had, af te persen.

Anders dan de rechtbank in Almelo, sprak het gerechtshof de man vrij van het uitbuiten van twee andere vrouwen. Zij vertelden in nieuwe verhoren een ander verhaal dan eerst bij de politie. Hierdoor was het voor de rechters onduidelijk wat er precies is gebeurd. Daarnaast zag het hof onvoldoende bewijs om hem te veroordelen voor het verkrachten en opsluiten van het 19-jarige slachtoffer.

Fors politiegeweld

Desondanks oordeelde het gerechtshof dat de man vijf jaar de cel in zou moeten, gelijk aan de straf van de Almelose rechtbank. Daar trok het hof twee maanden van af omdat de Enschedeër fors werd mishandeld door de politie.

Omdat de agenten toegang wilden tot zijn iPhone, werd de man aan zijn hoofd en haren uit het politiebusje getrokken, geschopt en getaserd. Met geweld gebruikten zij zijn vingers om de telefoon te ontgrendelen.

Geen tbs met dwangverpleging

De man krijgt geen tbs met dwangverpleging omdat E. er dit keer wel voor gekozen had om mee te werken aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De onderzoekers concludeerden dat een tbs-behandeling niet zou helpen. De man heeft een stoornis, maar die is onbehandelbaar in de kliniek. Dat zou, kortgezegd, een lang verblijf zonder kans op genezing betekenen.

Het gerechts­hof heeft maatwerk geleverd voor mijn cliënt. Een behande­ling zou hem niet helpen

Jan-Jesse Lieftink

E.’s advocaat Jan-Jesse Lieftink is tevreden met het arrest. „Het gerechtshof heeft maatwerk geleverd voor mijn cliënt. Naast dat een behandeling hem niet zou helpen, oordeelde het hof dat tbs met dwangverpleging een te zware maatregel is als je kijkt naar de gepleegde strafbare feiten.”

Belangrijke uitspraak

Volgens de advocaat is dit een belangrijke uitspraak: „Ik zie veel jongens die met een onbehandelbare stoornis in de tbs belanden. Het komt dan voor dat zij uit frustratie in verzet tegen hun behandeling komen. Dat kan leiden tot incidenten in de kliniek. Dit vonnis laat zien dat het ook anders kan.”

Toch vindt Lieftink niet dat zijn cliënt er nu mee wegkomt. „De celstraf is nog steeds fors, zeker gezien de gedeeltelijke vrijspraak. En het gerechtshof legde een maatregel op waardoor hij na zijn celstraf onder intensief toezicht komt te staan.”


Bron: Tubantia