advocaten

mr. Abdel Ytsma

Oprichter en Partner
06–15005085

TBS-verlengingen

Strafrechtspecialist in gewelds-, zeden-, vermogens- en drugszaken

Beklag en beroepszaken in TBS

Zorgconferenties

Driegesprekken met client en behandelaar

Oprichter en lid Vereniging van TBS-advocaten

Abdel Ytsma is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een super TBS-specialist. Hij staat tientallen TBS-gestelden bij door heel Nederland. Wekelijks staat hij in de rechtszaal een TBS-gestelde bij die zijn verlengingszitting heeft. Ook is hij gewoon strafrechtadvocaat. Hij is oprichter en lid van de Vereniging van TBS-advocaten.

Ytsma bereidt de verlengingszitting samen met zijn cliënt extra zorgvuldig voor. Dit doet hij door zijn cliënten veelvuldig te bezoeken. Hij vindt het van belang te weten waar zijn cliënt staat in zijn behandeling en of er wel voldoende tempo zit in de behandeling. Als een behandeling is vastgelopen, probeert Ytsma de behandeling weer op gang te krijgen via een driegesprek met de kliniek, via een zorgconferentie of via een overplaatsingsverzoek.

Verder staat Ytsma zijn cliënten bij in beklagprocedures bij de commissie van toezicht en bij de RSJ. Hij was een van de oprichters van de Vereniging van TBS-advocaten.

Ook staat Ytsma zijn cliënten bij tijdens zorgconferenties. Ytsma heeft inmiddels tientallen zorgconferenties bijgewoond. Veel van deze zorgconferenties gaven een nieuw en ander perspectief voor de cliënt. Bijvoorbeeld voor cliënten die in de longstay zaten en er uiteindelijk uitkwamen na jaren. Of cliënten die tijdens hun TBS nog nooit op verlof waren geweest, maar na de zorgconferentie wel.

Daarnaast is Ytsma ook gewoon strafrechtadvocaat. Net als in TBS-zaken dient Ytsma in strafzaken enkel en alleen het belang van de cliënt. Het wikken en wegen laat hij over aan de rechter.

Het is goed om te weten dat Bureau TBS regelmatig in TBS en strafzaken een psycholoog of psychiater voor de cliënt inschakelt voor een tegenonderzoek (contra-expertise). Door onze jarenlange ervaring in het forensische veld weten wij heel goed hoe we kwalitatief uitstekende psychologen en psychiaters benoemd moeten krijgen.

Bekende zaken

Abdel Ytsma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
   • strafrecht en tbs.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Ytsma is bereikbaar op 06-15005085 en Ytsma@bureautbs.nl.


mr. Jan-Jesse Lieftink

Oprichter en Partner
06–31633496

Strafrechtspecialist in landelijk of regionaal bekende moord en doodslag zaken

Pieter Baan Centrum onderzoeken

Dreigende TBS-opleggingen in strafzaken

Specialist in mediazaken met regionale of landelijke bekendheid

Oprichter en lid Vereniging TBS-advocaten

Strafzaken in hoger beroep waarin door de rechtbank tbs is opgelegd

Jan-Jesse Lieftink is een strafrecht en tbs-advocaat in landelijke of regionale media bekende moord en doodslag zaken.
Hij is specialist op het gebied van Pieter Baan Centrum onderzoeken en in strafzaken waarin tbs-oplegging dreigt. Hij behandelt ook veel strafzaken in hoger beroep waarbij de rechtbank in eerste aanleg tot oplegging van een tbs-maatregel is gekomen.

Ook staat hij tbs-gestelden bij die tijdens hun behandeling verdacht worden van ernstige delicten als moord, doodslag of verkrachting.**

Hij geeft lezingen en treedt op als deskundige in de media. Hij is oprichter en was bestuurslid van de Vereniging van TBS-advocaten en lid van de specialistenvereniging voor strafrechtadvocaten de NVSA.

Zijn missie is om de rechter met een goed voorbereid en onderbouwd pleidooi te overtuigen van het gelijk van zijn cliënt. Volgens Lieftink moet het publiek op een eerlijke wijze moeten worden geïnformeerd over het strafrecht en TBS-systeem in Nederland. Om die reden treedt hij regelmatig op in de media om het juiste verhaal te vertellen over de betreffende strafzaak. Jan-Jesse Lieftink is een bevlogen, betrokken en kundig strafrechtadvocaat.

Lieftink begon zijn carrière als strafpleiter midden in de Amsterdamse Pijp bij het sociaal bewogen advocatenkantoor Cleerdin & Hamer.

In de afgelopen jaren stelde Jan-Jesse Lieftink misstanden in verschillende klinieken aan de orde, zoals bij de Rooyse Wissel, Woenselse Poort, Oostvaarderskliniek en de FPA in Den Dolder (de kliniek van Michael P.). Hij trad daarbij op voor nabestaanden van patiënten die zelfmoord hadden gepleegd of voor nabestaanden van patiënten die door fouten in klinieken om het leven waren gekomen.

Lieftink is de advocaat van Max over wiens leven in juni 2019 de 2Doc documentaire 'Max een leven in TBS’ verscheen, waarbij hij aansluitend als deskundige aan tafel zat bij de talkshow 'TBS onder een vergrootglas' die onder leiding stond van Paul Witteman. Daarna trad Lieftink samen met Max nog op in diverse televisie en radioprogramma’s.

Lieftink schreef diverse artikelen in landelijke dagbladen en (wetenschappelijke) tijdschriften.

Het is goed om te weten dat Bureau TBS regelmatig in TBS en strafzaken een psycholoog of psychiater voor de cliënt inschakelt voor een tegenonderzoek (contra-expertise). Door onze jarenlange ervaring in het forensische veld weten wij heel goed hoe we kwalitatief uitstekende psychologen en psychiaters benoemd moeten krijgen.

Bekende zaken

Jan-Jesse Lieftink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
    • strafrecht en tbs.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Lieftink is bereikbaar op 06-31633496 en Lieftink@bureautbs.nl.


mr. Niels van Wersch

Partner
06–24914004

Strafrechtspecialist in geweldszaken en zedenzaken

lid van de Vereniging TBS Advocaten

Dreigende tbs-opleggingen in strafzaken

TBS-verlengingszaken

Superspecialist in Jeugdstrafzaken

Specialist in dreigende oplegging PIJ-maatregel of verlenging daarvan

Niels van Wersch is in 2004 beëdigd als advocaat en heeft zich daarna al snel volledig toegelegd op het strafrecht. Hij is een strafrechtspecialist pur sang. Hij is gespecialiseerd in geweldszaken en zedenzaken.

Hij heeft bij verschillende gerespecteerde kantoren gewerkt voordat hij in 2011 zijn eigen kantoor begon. In de afgelopen jaren heeft hij zich in toenemende mate toegelegd op de TBS-praktijk: zowel strafzaken waarin oplegging van de TBS-maatregel dreigt, als zaken waarin dat reeds het geval is, de TBS-verlengingszaken. Vanuit de behoefte om zich verder te specialiseren in strafzaken en TBS-zaken heeft hij zich per 1 januari 2022 als partner aangesloten bij Bureau TBS Advocaten.

Binnen Bureau TBS Advocaten is Van Wersch de specialist op gebied van het jeugdstrafrecht, het verlenen van bijstand aan minderjarige verdachten of veroordeelden. Hij staat ook cliënten bij die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Dit is een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen en wordt ook wel 'jeugd-TBS’ genoemd. Sinds enkele jaren is het wettelijk mogelijk dat een PIJ-maatregel wordt omgezet in een Tbs-maatregel. Bijstand van een specialist is in een dergelijke procedure van groot belang.

Van Wersch is een kundig en betrokken advocaat en heeft een realistische manier van werken. Waar mogelijk tot het gaatje maar hij doet cliënten geen valse beloftes.

Van Wersch is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en van de vereniging van TBS-advocaten. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is hij voorzitter van de Commissie van Toezicht van Justitiële Jeugdinrichting Teylingereind en lid van de Tuchtcommissie Amateurvoetbal van de KNVB.

Bekende zaken

Niels van Wersch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
    • strafrecht en tbs.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Van Wersch is bereikbaar op 06-24914004 en vanwersch@bureautbs.nl.


mr. Aram Sprey

Partner
06-54614114

Strafrechtspecialist

Moord-, doodslag-, zeden- en geweldszaken

Vermogensdelicten (diefstal, fraude)

TBS-verlengingen

Verkeerszaken (rijden onder invloed, ernstige verkeersongevallen)

Ingewikkelde drugszaken (invoer, drugslaboratoriums)

Aram Sprey is een advocaat die zich al vanaf het begin van zijn carrière volledig heeft toegelegd op de verdediging in strafzaken. Hij combineert een goede kennis van het strafrecht met een scherpe, analytische blik, waardoor hij in een strafzaak snel ziet waar de kansen liggen en wat de mogelijke risico’s zijn. Geen detail ontgaat hem bij het lezen van een strafdossier.

Sprey begon zijn loopbaan in 2015 bij het bekende strafrechtkantoor Cleerdin & Hamer. Ervaring deed hij daar op in een breed scala aan strafzaken. Van moord-, doodslag-, en verkrachtingszaken, tot diefstallen, mishandelingen en drugszaken: het kwam allemaal voorbij in zijn praktijk. Ook behandelde hij de nodige strafzaken waarin de TBS-maatregel om de hoek kwam kijken.

Sinds 2021 werkt Sprey bij Bureau TBS. Hij heeft nog steeds een gewone strafpraktijk waarin hij verdachten bijstaat tijdens hun strafproces. Daarnaast richt hij zich in het bijzonder op het verlenen van bijstand aan verdachten aan wie TBS dreigt te worden opgelegd en aan TBS-gestelden tijdens hun verlengingszitting.

Voor Sprey staat het belang van specialisatie als een paal boven water. Hij past dan ook uitstekend in de filosofie van Bureau TBS, een kantoor dat nota bene is opgericht om gespecialiseerde rechtsbijstand te kunnen verlenen in straf- en TBS-zaken.

Naast zijn ervaring in de advocatuur heeft Sprey nog ervaring opgedaan als griffier bij de Rechtspraak en heeft hij enige tijd strafrecht gedoceerd.

Bekende zaken

Aram Sprey heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
    • strafrecht en tbs.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Sprey is bereikbaar op 06-54614114 en Sprey@bureautbs.nl.


mr. Lauren Schouten

advocaat
0681349766

Strafzaken, waaronder gewelds-, vermogens-, levens- en zedendelicten

Tbs-verlengingen

Beklagzaken tbs-gestelden Commissie van Toezicht en RSJ

Specialist in combinatievonnissen (lange gevangenisstraf en tbs)

Lauren Schouten is sinds februari 2023 als strafrecht- en tbs-advocaat aan Bureau TBS Advocaten verbonden. Ze staat verdachten bij in uiteenlopende strafzaken, waaronder vermogensdelicten, levens-en geweldsdelicten en zedenzaken.Tevens staat zij tbs-gestelden bij tijdens hun verlengingszitting en helpt zij hen in de klachtprocedure bij de Commissie van Toezicht en de RSJ.

Mr. Schouten is in 2022 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef haar masterscriptie over de beperkte mogelijkheden tot resocialisatie voor combinatiegevonnisten (veroordeelden aan wie een gevangenisstraf en tbs is opgelegd) onder de Wet Straffen en beschermen. Door deze nieuwe wet kunnen tbs-gestelden met een combinatievonnis in een uitzichtloze positie geraken en dat is volgens haar zeer zorgelijk.

Schouten heeft eerder in verschillende functies ervaring opgedaan binnen het strafrecht. In haar werk als advocaat is zij op zoek naar het vinden van de menselijkheid achter de feiten. Geen enkele zaak is in haar ogen zwart-wit. Vanuit die overtuiging is zij een betrokken advocaat die op gepassioneerde wijze strijdt voor de belangen van haar cliënt.

Bekende zaken

Mr. Schouten is bereikbaar op 06-81349766 en Schouten@bureautbs.nl.